Casgliad o Ganeuon Gwerin Gymreig

Adeiladwch eich repertoire o ganeuon gwerin traddodiadol o Gymru gydag Arfon Gwilym, un o hoelion wyth ein traddodiad.

MWY

Adeiladwch eich repertoire o ganeuon gwerin traddodiadol o Gymru gydag Arfon Gwilym, un o hoelion wyth ein traddodiad. Mae Arfon, gyda chymorth trac, wedi creu’r casgliad hwn ar gyfer cantorion er mwyn gwneud y caneuon traddodiadol hyn yn hygyrch ar eu ffurf buraf, sef llais digyfeiliant.

Fel mae Arfon yn dweud

“Ni ellir pwysleisio digon mai ar lafar yn bennaf y cafodd caneuon gwerin eu trosglwyddo ar hyd y canrifoedd, ac mai o’r glust y dylid eu dysgu bob amser os oes modd. Caneuon ydyn nhw, bron i gyd, a glywais i yn cael eu canu cyn i mi erioed eu gweld ar bapur. Dyna pam fod rhywun, yn ddiarwybod bron, yn efelychu dull o ganu nad oes modd ei gyfleu ar bapur. Dyna pam hefyd, wrth weld cân wedi ei rhoi lawr mewn hen nodiant neu sol-ffa, mai fy ngreddf yw ystyried hynny fel canllaw yn unig yn hytrach na rhywbeth manwl gywir wedi ei osod mewn concrid.

Rwy’n ymwybodol iawn, hefyd, fod yna garfan o bobl sy’n ymddiddori mewn caneuon gwerin Cymraeg sy’n awyddus i wybod mwy, o ran eu cefndir a sut i ynganu’r geiriau. Gobeithio y bydd yr adnodd hwn yn gymorth i godi cwr y llen.”

Darlunir y caneuon gyda ffotograffau gan John Pocklington

Mae Arfon yn dysgu canu gwerin yn yr Arbrawf Mawr

1 Comment

  1. Francesca Dimech (trwy ebost at swyddfa trac)

    Haia

    Syniad gwych! Fi wrth fy modd gyda’r caneuon yma. Edrych ymlaen at weld y prosiect yn tyfu

    Francesca

    Reply

Cyflwyno Sylwadau

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *