Bugeilio’r Gwenith Gwyn

Mi sydd fachgen ifanc ffôl
Yn byw yn ôl fy ffansi,
Myfi’n bugeilio’r gwenith gwyn
Ac arall yn ei fedi.
Pam na ddoi di ar fy ôl
Rhyw ddydd yn ôl ei gilydd,
Waeth rwy’n dy weld y feinir fach
Yn lanach, lanach beunydd.

Mwy…

Bugeilio’r Gwenith Gwyn

Yn seiliedig ar stori enwog Wil Hopcyn a syrthiodd mewn cariad ag aeres lleol, Ann Thomas o Gefn Ydfa, Llangynwyd (Sir Forgannwg). Gwaharddodd ei gwarcheidwad y berthynas a gorfododd Ann i briodi ei fab. Parhaodd Wil ac Ann i anfon llythyrau cudd i’w gilydd, ond pan oedd y rhain yn cael eu darganfod, symudodd Wil i ffwrdd. Gwaethygodd iechyd Ann yn gyflym, a phan ddaeth Wil yn ôl i ymweld â hi am y tro olaf, bu farw yn ei freichiau.

Mae nodiant y gân hon a llawer mwy ar gael yn y llyfr Caneuon Traddodiadol y Cymry

Mi sydd fachgen ifanc ffôl
Yn byw yn ôl fy ffansi,
Myfi’n bugeilio’r gwenith gwyn
Ac arall yn ei fedi.
Pam na ddoi di ar fy ôl
Rhyw ddydd yn ôl ei gilydd,
Waeth rwy’n dy weld y feinir fach
Yn lanach, lanach beunydd.

Glannach, glannach wyt bob dydd
Neu fi sy â’m ffydd yn ffolach;
Er mwyn y Gŵr a wnaeth dy wedd
Dod im drugaredd bellach.
Cwn dy ben, gwel acw draw,
Rho im dy law, wen dirion;
Waeth yn dy fynwes bert ei thro
Mae allwedd clo fy nghalon.

Codais heddiw gyda’r wawr,
Gan frysio’n fawr fy lludded,
Fel cawn gusanu llun dy droed
Fu ‘rhyd y coed yn cerdded;
Cwn fy mhen o’r galar maith
 serchus iaith gwarineb,
Waeth mwy na’r byd i’r mab a’th gâr
Yw’r olwg ar dy wyneb.

Tra bo dŵr y môr yn hallt,
A thra bo ‘ngwallt yn tyfu,
A thra bo calon dan fy mron
Mi fydda i’n ffyddlon iti;
Dywed imi’r gwir heb gêl,
A rho dan sêl d’atebion.
P’un ai myfi ai arall, Ann,
Sydd orau gan dy galon.

Dyma’r Foxglove Trio gyda Bugeilio’r Gwenith Gwyn

Dyma fersiwn gan Blanche Rowen a Mike Gulston, sy’n defnyddio’r geiriau hon gydag alaw’r gân gysylltiedig Tra Bo Dwr Y Mor Yn Hallt

0 Comments

Cyflwyno Sylwadau

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Bwlch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org