Bugail Hafod y Cwm

Myfi yw bugail Hafod y Cwm,
Tra la la la, la la la la
Mi gana i’n llon er mod i’n llwm,
Tra la la la
Mae gen i wraig a deg o blant
Yn byw yng ngwaelod isa’r pant.
Tra la la la,
O rwy’n hapus,
Tra la la la.

Mwy…

Save

Save

Save

Bugail Hafod y Cwm

Dyma gân sy’n disgrifio bywyd hapus a rhydd-ofal bugail, gyda byrdwn cyson “O, rwy’n hapus”.
Mae’r gân Saesneg gwreiddiol yn ymwneud â dwy gigfran yn syllu ar adladd brwydr, ond y geiriau Cymraeg yn cyferbyniad llwyr, er gwaethaf yr alaw fod yn y cywair lleddf.

Caneuon Traddodiadol Y Cymry

Mae nodiant y gân hon a llawer mwy ar gael yn y llyfr Caneuon Traddodiadol y Cymry

Myfi yw bugail Hafod y Cwm,
Tra la la la, la la la la
Mi gana i’n llon er mod i’n llwm,
Tra la la la
Mae gen i wraig a deg o blant
Yn byw yng ngwaelod isa’r pant.
Tra la la la,
O rwy’n hapus,
Tra la la la.

Mynd heibio’n syth wna gŵr Plas Nant,
Mae’n berchen cyfoeth, lawer cant,
Ond rwy’n hapusach nad yw ef
Yng nghanol praidd y cwm a’u bref.

Rwyf fi a’r plant a Gwen fy ngwraig
Bob Sul yn moli yng Nghapel y Graig,
A darllen yr ysgrythur lân
Bob nos wrth danllwyth mawr o dân.

Rwy’n dringo’r cwm ar doriad y wawr,
I wylio praidd y mynydd mawr,
A phan y plyga’r haul ei ben,
Caf ddychwel adre’n gawr at Gwen.

Yn fersiwn Gwilym Bowen Rhys mae dri o blant ganddo, nid deg! Dyma fe’n canu fel ran o brosiect ryngwladol gyda cherddorion o lawer o wledydd Ewrop

Mae fersiwn Gwilym yn esiampl dda o’r ffordd y mae caneuon gwerin yn datblygu. Mae’r ddau bennill cyntaf yn rhai traddodiadol, ond fe ei hun sydd wedi ysgrifennu geiriau’r trydydd a’r pedwerydd pennill. Gallwch ddarllen yr holl eiriau yma.

0 Comments

Cyflwyno Sylwadau

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Bwlch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org